Do pobrania

Poniżej lista dokumentów (wniosków, formularzy, itp) do ściągnięcia w załącznikach:

- Statut Stowarzyszenia ESN UAM Poznań

- regulamin Komisji Rewizyjnej ESN UAM Poznań

- regulamin Zarządu ESN UAM Poznań

- regulamin Walnego Zebrania Członków ESN UAM Poznań